Pedagogisch inrichten

Ik werk vanuit vier pijlers. Vertrekpunt zijn jouw wensen. Vervolgens houd ik in het advies rekening met de ontwikkelingsgebieden van het kind, de pedagogische basisdoelen en algemene inrichtings- en vormgevingsprincipes. Als ik een opdracht uitvoer voor een kinderdagverblijf, BSO of gastouder, dan is er nog een vijfde uitgangspunt: het pedagogisch beleidsplan. Ik geef altijd een toelichting op mijn advies vanuit dit kader.